top of page
Sekkelinjer

Megatec Automation leverer komplette automatiske og halvautomatiske linjer for fylling i sekk og Big bag. Utstyret er konstruert og tilpasset med spesifikke løsninger innenfor de aller fleste ulike produkter og bransjer.

Form, Fill and Seal

Systemer for forming, fylling og forsegling av sekker laget av rørformede polyetylenruller. Deres viktigste bruksområder er innen petrokjemi, gjødsel og sement. FFS-teknologi garanterer motstandsdyktig og holdbar emballasje.

 

Form Fill Seal machine
Open-Mouth

Automatiske, fullt fleksible systemer for å fylle og forsegle forskjellige typer og formater på pre-fabrikerte åpne sekker. Sekkemaskiner med åpen munn er raske, sikre og kompakte og kan konfigureres for å passe til alle slags produksjonsanlegg, enten nye eller eksisterende. Automatiske formatendringer.
Brukes til pakking av nesten alle typer produkter.

IGF filling machine
Big Bag

Automatiske og halvautomatiske maskiner for veiing og fylling av bulksekker.

Egnet for alle produkttyper: pulver, pellets, kjemikalier og sementprodukter.

Innmating via tyngdekraft, belte eller skrue - avhenger av produktegenskapene.

 

Big bag filling
bottom of page