Nedskjæring og deboning

Megatec Automation leverer tilpassede debonings-løsninger for nedskjæring av svin og storfe.
 

Våre ergonomiske oppsett samsvarer med gjeldende helse- og sikkerhetsforskrifter.

Slaktene leveres automatisk fra kjøleområdet og plasseres på en transportør for videre behandling.

Etter nedskjæring blir de ulike stykkene automatisk transportert med forskjellige bånd til arbeidsstasjoner for videre prosessering og transport.

Table deboning

Cutting systems

Pace deboning

Deboning belts

© 2020 Megatec Automation AS